Uncategorized
Posted in

Dvere do puzdra

  1. Základným pilierom či už rodinných domov, bytov, bytoviek, no vo všeobecnosti ľudských obydlí sú dvere. Teraz nie je reč len o vonkajších-exteriérových dverách, ale aj o tých, ktoré sa nachádzajú vo vnútri obydlí, a to o interiérových dverách.Dvere. V podstate obyčajná súčasť našich domov zohráva dôležitú úlohu v ľudských životoch. Nie je to len ich estetická funkcia, ktorú dvere a zárubne zohrávajú. Je ich oveľa viac. Okrem už spomínanej estetickej funkcie, je to napríklad bezpečnostná funkcia, ktorú nám zabezpečia aj obyčajné exteriérové a interiérové dvere. Najväčšiu bezpečnosť nám však zaistia bezpečnostné dvere.Dvere taktiež prepájajú rôzne plochy. Rozdeľujú priestory rovnakej i rozdielnej funkcie a rovnako rozdeľujú aj priestory rovnakej či rozdielnej klímy. Jednoducho bez dverí by nebolo domova. Preto klaďte veľký dôraz na ich výber.

Join the conversation